Často kladené dotazy

Kolik hodin jízd budu u Vás absolvovat? A je to v každé autoškole stejné?

Budete absolvovat celkem 28 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Počet hodin je stanovený zákonem 247/2000 Sb. a musí být v každé autoškole stejný.

Lze během výcviku přestoupit k jiné autoškole?

Pokud není výcvik ukončen, je to možné v kterékoliv fázi výcviku. Současná autoškola je povinna žadateli přestup umožnit, vystavit tzv. Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku, vrátit žádost s lékařským posudkem, popř. provést finanční vyrovnání.

Můžu nastoupit do kurzu, když mi ještě není 17 let?

Ano, můžete. Dle paragrafu 13 zákona 247/2000 Sb. ke dni ukončení výcviku a výuky musíte dovršit předepsaného věku, na skupinu B tedy 17-ti let.

Z čeho se skládá závěrečná zkouška?

Zkouška se skládá ze 2 dílčích zkoušek, které jsou na sobě nezávislé. Tzn. pokud žadatel v některé z nich neprospěje, opakuje pouze tu neúspěšnou. Dílčí zkoušky jsou tyto:

  • zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích
  • zkouška z praktické jízdy

Od 1.7.2006 jsou tyto zkoušky zpoplatněny částkou 700 Kč, která se platí městskému úřadu a není zahrnuta ve vašem výcviku.

© 2021 Autoškola Ingrid Zajíčková, realizoval: David Macho